Oud Saurus

Waarde lezer,

Men pleegt vaak te zeggen dat de studententijd de beste tijd uit je leven is en dat deze maar één keer beleefd wordt. Nu de M.S.R.V. Saurus bijna vier decennia geleden is opgericht om studenten de roeisport en alles dat daarbij komt kijken te laten beoefenen, ontstaat ondertussen dan ook een gedegen oud-ledenbestand dat zich met deze uitspraak geconfronteerd ziet. Onder auspiciën van Oud-Saurus ontkracht menig Oud-Sauriër deze stelling. Vanuit het hele land komt men bijeen om de studententijd te herinneren maar vooral opnieuw te beleven.

Tijdens de Heineken Roeivierkamp worden boten aangemoedigd en proost men op de overwinning. Op de RSM-SIR kan men zien hoe de vereniging in al die tijd gegroeid is. Ook bij de Slotwedstrijden wordt traditioneel een mooie borrel georganiseerd en met het Oud-Saurus Magazine in de brievenbus blijft men op de hoogte van alle relevante gebeurtenissen aan de Bosscherweg 24. 

Naast de eigen sociale activiteiten bieden zo’n 550 Oud-Sauriërs de jongere generaties ook graag een helpende hand. Jarenlang studeren kan helaas niet meer. Als arts, advocaat of wereldreiziger is menig twijfelend student aan advies of een stage te helpen. Een netwerk en levenservaring is er genoeg. Ook de financiële bijdrage aan de vereniging mag niet onbenoemd blijven.

Graag nodigen wij iedereen dan ook uit om zich bij Oud-Saurus aan te sluiten. Wanneer men zich onder Oud-Sauriërs bevindt is Maastricht, maar bovenal de beste tijd uit je leven namelijk zo ver nog niet.

Voor vragen zijn we te bereiken op oudsaurus@msrvsaurus.nl.

Met rood-witte groet,

Annelot Pannekoek
Michel Koopmans
Max Straatman

*Een Oud-Sauriër geniet het recht om vijf keer per jaar te komen roeien op de M.S.R.V. Saurus, altijd toegang te houden tot de sociëteit en evenementen op Saurus-terrein.

Club van 100

Beste lezer,

De Club van 100 is een stichting van leden, oud-leden en sympathisanten die elk jaar (minimaal) € 100 bijdragen aan de club. De club telt op dit moment iets meer dan 100 leden en het bestuur bestaat uit vijf mensen.

De club heeft als algemene doelstelling: “Het stimuleren van de groei en bloei van de studentenroeivereniging Saurus” . Dit willen wij bereiken door financieel bij te dragen aan activiteiten die hiermee verband houden.

Hoofdzaken waarin de club jaarlijks investeert, zijn:

  • De kosten van professionele begeleiding van roeiers;
  • De kosten van de wedstrijdpakjes van de wedstrijdroeiers;
  • Het stimuleringsfonds roeiactiviteiten voor binnen- en buitenlandse activiteiten;
  • De activiteiten van Saurus tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten;
  • Een borrel voor onze leden tijdens de SIR en de NSRF Slotwedstrijden.

De club zoekt graag de dialoog met zittende en oud leden over mogelijkheden hoe Saurus verder te ondersteunen is. Tijdens de jaarvergadering 2017 is bijvoorbeeld door diverse leden opmerkingen gemaakt over bijdragen die ook het recreatieve clubleven van Saurus zouden kunnen ondersteunen. Zo is er geïnvesteerd in de INKOM en wordt er onder het genot van een bitterbal uit de gesponsorde AirFryer geproost op het lustrum. In 2018 hebben we ons nieuwe doel aangenomen waarin dit bevestigd wordt. De Club van 100 is er voor alle aspecten van Saurus: roeien, verenigingsleven en kroeg.

Om het wedstrijdroeien te stimuleren heeft de club in het lopende 2018 twee nieuwe ideeën ontwikkeld. Een toproeiersfonds ter ondersteuning van toproeiers die de RS1 status hebben verkregen van Topsport Limburg is opgezet en de Club van 100-WinterCup ter ondersteuning van de hardst varende ploegen van de winter is voor het eerst uitgereikt.

De club stimuleert individuele leden of ploegen om gebruik te maken van de bijdragen van de club en om aanvragen voor ondersteuning in te dienen. Via deze link vind je meer info alsmede richtlijnen voor het indienen van aanvragen.

We horen graag van je indien je vragen hebt, een aanvraag voor bijdrage wilt doen of iemand kent die lid wil worden!

Hartelijke groet,

Het bestuur van de Club van 100

Maarten Edie – Voorzitter
Birgit Bekker – Secretaris
Daniël Haring – Penningmeester
Andor van Munnen – Algemeen bestuurslid
Rosalie Bovy – Algemeen bestuurslid

Contact: clubvan100@msrvsaurus.nl

Vereisten aanvraag CV100