Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Wat studeer je?
*
Wat is je studentnummer? *
In welke aspecten van Saurus ben je geïnteresseerd?
 
Lengte (in cm)*
Gewicht (in kg)*
Heb je hiervoor al een sport beoefend?
Hoe vaak heb je de afgelopen 3 jaren gesport?
Waar kun je 's nachts voor wakker gemaakt worden?*
 
Gegevens ouders/verzorgers
Naam*
Adres*
Postcode & plaats*
Telefoonnummer*
We nemen alleen contact met je ouders op bij een noodgeval.
 
Overige vragen introductieweekend
Het introductieweekend vindt plaats van 31-08-2023 tot en met 03-09-2023.
Zonder deelname aan dit weekend is het niet mogelijk om lid te worden van de M.S.R.V. Saurus.
Je wordt geacht de volledige tijd aanwezig te zijn. Lukt dat?
 
Wanneer wij besluiten je uit te nodigen voor de introductieperiode,
wordt je dat op de dinsdag 29 augustus tussen 8 en 11 uur telefonisch medegedeeld.
Op het hierna in te vullen nummer ben je dan dus bereikbaar (mobiel aan):*
 
Medische gegevens*:
*Medische gegevens worden indien nodig gedeeld met de volgende mensen:
het bestuur, het aankomend bestuur, de introductiecommissie, de mensen die het eten bereiden en de EHBO’ers/BHV’ers
Heb je een bril of lenzen?
Heb je allergieën of volg je een dieet? Zo ja, welke:*
Gebruik je medicatie? Zo ja, welke:*
Heb je fysieke en/of mentale blessures of beperkingen? Zo ja, welke:*
Heb je een zorg- en/of aansprakelijkheidsverzekering?
 
Ondergetekende verklaart geheel vrijwillig en op eigen risico deel te nemen aan de introductie der M.S.R.V. Saurus.
Dit introductieweekend is gevormd op basis van de gedragscode van de Universiteit Maastricht (te vinden op www.maastrichtuniversity.nl).
Hij of zij erkent dat het vrij staat ten allen tijde zijn of haar deelname te beëindigen.
M.S.R.V. Saurus is niet aansprakelijk voor diefstal en of schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het introductieprogramma en de afroeiperiode.
Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Ondergetekende gaat akkoord met de privacypolicy van M.S.R.V. Saurus.
 
Door het vinkje te zetten ga je akkoord met het bovenstaande. *
Opmerking