Waarde Leden,

Graag jullie aandacht voor het onderstaande. Match is een project van de Universiteit dat ten doel heeft studenten met de stad te verbinden. Vanuit het verleden hebben wij goede ervaringen met ze en ook dit jaar hebben we de samenwerking gezocht middels het volgende project. Wil jij jouw steentje bijdragen? Mail dan naar onderstaand emailadres en cc mij even via voorzitter@msrvsaurus.nl. 

 

Match for Brighter Futures

Het project binnen Match dat zich richt op het creëren van gelijke kansen voor jongeren in Maastricht is op zoek naar Nederlandstalige studenten. Ben jij beschikbaar voor 3 uurtjes per week, van januari t/m april 2019, en wil je een echte positieve impact hebben op de toekomst van Maastrichtse jongeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

In lijn met de visie van Gemeente Maastricht omtrent kinderarmoede, heeft Match een project opgezet: “Match voor een mooiere toekomst”, waarin middelbare scholieren (13-18 jaar) door UM studenten begeleid zullen worden bij hun huiswerk. Daarnaast zullen de scholieren worden geïnspireerd om groots te dromen en zullen ze worden gecoacht om de eerste stappen te zetten in het realiseren van hun dromen en ambities. De kerndoelen van het programma zijn het verbeteren van leerprestaties en het vergroten van inspiratie, zelfexploratie, talentontwikkeling, motivatie, zelfvertrouwen en zingeving.

 

Om te zorgen voor een goede match zal er gekeken worden in welke vakken de student(e) uitblinkt en wat zijn/haar interesses, hobbies en ambities zijn. Vervolgens wordt de student(e) gekoppeld aan een middelbare scholier die bij deze vakken juist hulp nodig heeft en idealiter ook m.b.t. zijn/haar persoonlijkheid past bij de student(e). Scholieren zullen begeleid worden bij hun huiswerk op school of, indien mogelijk en wenselijk, op een mooie en inspirerende (UM) locatie dichtbij school. De studenten zullen naast hun functie als huiswerkbegeleider ook een inspirerende en (licht) coachende rol vervullen. Als inspirator zal de student de scholier inspireren met haar/zijn eigen dromen, de scholier stimuleren om ook groots te denken, te achterhalen wat zijn/haar dromen zijn, en te stimuleren daar iets mee te gaan doen. Als coach fungeren de studenten niet als professionele hulpverlener, maar vormen ze een luisterend oor en hebben een sturende rol naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het verbeteren van de eigen situatie. De student zal dan ook samen met de scholier gerichte doelen en actieplannen opstellen en de voortgang bijhouden. De student zorgt voor een sfeer van gezelligheid, respect, vertrouwen en empowerment bij de huiswerkbegeleiding en plaatst de begeleiding in een context van “ik heb er volledig vertrouwen in dat je alles kunt bereiken in jouw leven”. Er wordt alleen ondersteuning gegeven daar waar de jongere aangeeft ondersteuning nodig te hebben.

 

Studenten die binnen dit project aan de slag willen zullen ondersteund worden. Ze volgen een uitgebreide workshop waarin de volgende thema’s aan bod komen: hoe leer je een leerling om te leren, wat zijn de meest effectieve leerstijlen, hoe begeleid je jongeren naar hun kracht, hoe begeleid je in interesse- en talentontwikkeling en hoe prikkel en inspireer je. Daarnaast worden er gedurende het traject verdere ondersteunende workshops aan studenten aangeboden, zodat (indien gewenst) ze hun coaching skills verder kunnen ontwikkelen.

 

Spreek je Nederlands, ben je beschikbaar voor 3 uurtjes per week van januari t/m april 2019 en wil je een echte positieve impact hebben op de toekomst van Maastrichtse jongeren, stuur dan een mailtje naar: eline.kormelink@maastrichtuniversity.nl.