Om iedereen de beginselen van de roeisport bij te brengen zal je de eerste zes weken van je lidmaatschap minimaal 1 keer per week de boot in kunnen stappen, volledig begeleid door ouderejaars Sauriërs. Daarna staat het je volledig vrij om te stoppen met het roeien. Tot slot, heb je in je eerste jaar vier keer een eerstejaarsdienst. Via deze diensten ondersteun je de vereniging (en leer je nieuwe mensen kennen) door te helpen koken bij de mensa, of op kroegavonden achter de bar te helpen.