Als je graag wilt wedstrijdroeien kan je dit aangeven op je inschrijfformulier. Tijdens de afroeiperiode zal je in een traject terechtkomen voor aanstaande wedstrijdroeiers. Tijdens deze periode zul je extra werken aan je conditie en begeleid worden door ervaren coaches. Na zes weken krijg je de mogelijkheid je aan te sluiten bij de selecties voor de eerstejaarsploegen.