Waarde leden,

 

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 206e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 19 maart aanstaande op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.

U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

 

Definitieve Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen 205e Algemene Vergadering de dato 18 januari 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Halfjaarlijkse realisatie SKS 2017-2018
 6. Presentatie SIR 2018
 7. Begroting Introductieperiode 2018
 8. Voordracht Bart Vriesema als Lid van Verdienste
 9. Presentatie Website
 10. WVTTK
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

 

Met rood-witte groet,

Chris Wolbers

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Definitieve Agenda AV 206