Waarde leden,

In verband met de constitutieborrel van het 36e bestuur der M.S.R.V. Saurus is de sociëteit vanaf 5 uur alleen nog toegankelijk voor genodigden. We hopen alle genodigden vanavond in Tenue de Ville met Saurusdas of -Choker te mogen ontvangen.

Namens het 36e bestuur der M.S.R.V. Saurus,

Met rood-witte groet,

Wybren Nauta

Wedstrijdcommissaris h.t. der M.S.R.V. Saurus