Benoeming D.S. Valenta tot Lid van Verdienste


Waarde leden,

Graag wil ik u berichten omtrent het volgende heuglijke nieuws. Tijdens de afgelopen AV is de heer D.S. Valenta unaniem door de Algemene Vergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de Maastrichtse Studentenroeivereniging Saurus. Op basis van zijn scala aan jarenlange verdiensten voor de vereniging, met name op het vlak van wedstrijdroeien, materiaal, vloot en onderhoud is de heer Valenta ons inziens volledig terecht door de leden tot deze positie verheven. Wij willen de heer Valenta namens het 36e Bestuur dan ook graag van harte feliciteren met deze eervolle benoeming.

Met rood-witte groet,

Jasper Keuning

Voorzitter h.t. der M.S.R.V. Saurus