|

Definitieve Agenda AV 203

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 203e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 26 oktober aanstaande op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.

U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

 1. Opening
 2. Notulen 201e Algemene Vergadering de dato 16 oktober 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Installatie Hoofd Lentecommissie
 6. Definitieve begroting van Stichting Pteranodon voor het verenigingsjaar 2017-2018
 7. Definitieve begroting van M.S.R.V. Saurus voor het verenigingsjaar 2017-2018
 8. Definitieve begroting van Stichting Promotie Roeisport Maastricht voor het verenigingsjaar 2017-2018
 9. Definitieve begroting van Stichting Kantine Saurus voor het verenigingsjaar 2017-2018
 10. WVTTK
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Chris Wolbers

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Definitieve Agenda 203

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden