|

Definitieve Agenda AV 202

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 202e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 16 oktober aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda:

 1. Opening
 2. Notulen 201e Algemene Vergadering de dato 11 september 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Decharge hoofden en commissies 2016-2017
 6. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Pteranodon voor het verenigingsjaar 2017-2018
 7. Presentatie Voorlopige begroting van M.S.R.V. Saurus voor het verenigingsjaar 2017-2018
 8. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Promotie Roeisport Maastricht voor het verenigingsjaar 2017-2018
 9. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Kantine Saurus voor het verenigingsjaar 2017-2018
 10. Installatie hoofden en commissies 2017-2018
 11. WVTTK
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Chris Wolbers

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden