|

Definitieve agenda AV 199

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 199e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 6 juli aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

 1. Opening
 2. Notulen 198e Algemene Vergadering de dato 12 juni 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Presentatie INKOM 2017
 6. Taakverdeling bestuur 2017-2018
 7. Competitie coachplan
 8. Wedstrijd coachplan
 9. Wijzigingen artikel 47 en 140 Huishoudelijk Reglement
 10. Stichting Promotie Roeisport Maastricht
 11. Update NOOC-bokaal
 12. Voorstel wijziging Boten- en Palenplan
 13. WVTTK
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Met rood-witte groet,

Max Straatman
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden