|

Vacatures NOOC bestuur

Waarde leden,

Nu het einde van het competitieseizoen bereikt is zullen er ook binnen het NOOC bestuur de nodige wijzigingen plaatsvinden voor komend jaar. Dit betekent dat er momenteel drie vacatures vrij staan binnen dit part-time bestuur. Wil jij het competitieroeien in Nederland een stap vooruit helpen en het vernieuwde seizoen van 2018 begeleiden? Solliciteer dan op een van de volgende functies! Voor meer informatie kan je mailen naar competitie@msrvsaurus.nl.

Commissaris Wedstrijden
De Commissaris Wedstrijden is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheren van de NOOC C4+ Competitie, bestaande uit de NOOC Bokaal en het NOOC Klassement. Hieraan zal in het aankomende seizoen een tweede NOOC Bokaal aan worden toegevoegd. Binnen het takenpakket vallen de voorbereidingen & evaluaties van het roeiseizoen, het vaststellen van de bepalingen, het beheren en verwerken van inschrijvingen voor de competitie en het verwerken van de uitslagen. Een andere belangrijke taak van deze functionaris is het onderhouden van de contacten met de competitiewedstrijden, zowel binnen als buiten de NOOC C4+ Competitie. Daarnaast draag je er zorg voor dat bokaalhouders geen invloed uitoefenen op de gang van zaken en de beslissingen gedurende wedstrijden. Tot slot, stemt de Commissaris Wedstrijden de reglementen van de verschillende roeiwedstijden op het competitieroeien af, zodat deze goed op elkaar aansluiten. Met het vervullen van deze taken wordt er zorg voor gedragen dat zo veel mogelijk competitieroeiers een eerlijk, spannend en leuk seizoen kunnen draaien.

Skills: Excel, affiniteit met competitieroeien & wedstrijden, bekend met het Reglement voor Roeiwedstrijden.

Commissaris Interne betrekkingen
De Commissaris Interne Betrekkingen ziet toe op de communicatie met en het overleg tussen de Competitie Commissarissen. Dit wordt onder andere gedaan door het voorbereiden en organiseren van verschillende workshops gedurende het bestuursjaar. Deze workshops hebben als doel Competitie Commissarissen te ondersteunen en informatie tussen de verschillende verenigingen uit te wisselen. Met behulp van de inspraak van Competitie Commissarissen op deze workshops zal deze functionaris werken aan de toekomst van het competitieroeien. Verder draagt de Commissaris Interne Betrekkingen er zorg voor dat wordt gezocht naar oplossingen voor actuele problemen en legt deze, indien nodig, voor aan de KNRB om zo in samenspraak tot een oplossing te komen. In het aankomende seizoen ligt de focus voornamelijk op het ouderejaars roeien, en het monitoren en evalueren van het nieuwe competitieseizoen.

Skills: communicatie, organisator, creatief, affiniteit met (ouderejaars) competitieroeien.

Commissaris Externe betrekkingen
De voornaamste taak van de Commissaris Externe betrekkingen is het leggen en onderhouden van de externe contacten. Hierbij moet u denken aan de promotie en communicatie naar derden op de website en andere media. Omdat de Commissaris Externe betrekking verantwoordelijk is voor het beheer van de website, zijn ICT-vaardigheden zeer wenselijk. Naast de promotie en communicatie valt acquisitie ook binnen het takenpakket van deze commissaris. Hierbinnen zijn veel mogelijkheden en ligt er een uitdaging in het vinden van een hoofdsponsor.

Skills: Netwerken, Ondernemer, ICT-vaardigheden, Communicatief vaardig

Met rood-witte groet,

Birgit Bekker
Vice-voorzitter en Competitiecommissaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden