|

Oprichten gilde

Waarde leden,

Sinds 2015 is er al de mogelijkheid om een gilde op te richten. Een gilde is een groep leden met een gemeenschappelijke interesse, welke niet noodzakelijk in verband hoeft te staan met de roeisport. Een gilde heeft als doel te verenigen in de gemeenschappelijke interesse en hierbij zichtbaar te zijn via het gildebord.

Momenteel is er één gilde opgericht, Het Zwaargilde, waarvoor hulde. Wij hebben echter vernomen dat de regels omtrent het oprichten en deelnemen aan een gilde nog niet wijdverbreid bekend zijn en wij brengen hier graag verandering in. Daarom hebben staan hieronder beknopt de richtlijnen voor het oprichten en behouden van een gilde en hopen we jullie hiermee te stimuleren om een gilde op te richten.

Richtlijnen voor de oprichting van een gilde:

-        Een schriftelijk gemotiveerde aanvraag dient naar het bestuur te worden gemaild. Hierin moet het volgende beschreven staan:

  • Doel van het gilde
  • Plan van aanpak toekomst gilde

-        Het bestuur beslist naar aanleiding van de aanvraag of het gilde opgericht mag worden.

-        Het gilde bedraagt bij voorkeur minimaal zes leden uit minimaal twee lichtingen met één contactpersoon

-        Een gilde moet open staan voor alle leden die affiniteit hebben met het gemeenschappelijke doel of de gemeenschappelijke interesse. Het uitgangspunt is om niemand buiten te sluiten.

Richtlijnen voor het bestaan van een gilde:

-        Een gilde kent geen introductietijd.

-        Een gilde moet openstaan voor nieuwe leden.

-        Een gilde wordt actief benaderd om een activiteit te organiseren.

-        Een gilde kan een plaatje op het gildebord ophangen.

-        Een gilde mag niet de rol van genootschappen/verticalen overnemen en het bestuur dient hier zorg voor te dragen.

-        Een gilde kan op non-actief worden gezet, wanneer zij geen leden heeft aan het einde van het verenigingsjaar.

Het gildebord hangt er nog niet, dit zal gebeuren voor het eind van dit verenigingsjaar.

Het officiële document is te vinden op de site onder het kopje ‘bestanden’. Wij zien de schriftelijk gemotiveerde aanvragen graag tegemoet!

Met rood-witte groet,

Kimberly Janssen
Sociëteitscommissaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden