|

Nabeschouwing Cottwich Almelo Regatta

Waarde leden,

Na het roeien van de Cottwich Almelo Regatta op 20 september 2015 heeft Gerard van der Velden voor u een nabeschouwing geschreven. Veel leesplezier.

Met rood-witte groet,

Nienke Spaargaren

Wedstrijdcommissaris h.t. der M.S.R.V. Saurus


L.S.
Toekomst wordt geschiedenis. Onzekerheid wordt werkelijkheid. Tempus fugit. Tijd voor reflectie en
bezinning is schaars. De hedonistische roes waar men zich in begeeft na de NSRF vindt abrupt haar
Waterloo als de najaarswedstrijden aan poorten staan te rammelen. Primo de Cottwich Almelo
Regatta: een wonderlijke amalgaam van studenten- en burgerverenigingen veelal uit ’s lands oosten.
5 kilometers was de af te leggen afstand voor Tamara en Jacoline in het DSA2X-veld en Gerard in het
SB1X-veld. Terugblikkend blijkt een dergelijk traject plezieriger dan op het moment suprême, zeker
als de inspanningen van de Lichte Dames worden beloond met een fraaie 3e plaats van 5 in een tijd
van 21:50.12. Minder content was Gerard met zijn 2e positie in 20:20.26, daar minder dan 3 seconden
hem scheidden van zijn enige tegenstander. Voor beiden boten echter bewees deze wedstrijd zich
echter als welkom meetmoment tussen de trainingsarbeid en een dienstbaar voorschot op de Tromp
Boat Races op 17 oktober in ietwat courantere streken.
Er gaat uiteraard een woord van dank uit naar onze vrienden met iets gebruinde linkerarm: de
bowacie, die langer onderweg bleek dan daadwerkelijk op de wedstrijd. Vanzelfsprekend verdienen
tevens de aanwezige senatoren een dankzegging.
Nec plus ultra.

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden