|

Uitnodiging Algemene Vergadering 185

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 185e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 7 september as. in de Sint Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken en etenswaren mee te nemen.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen 184e Algemene Vergadering de dato 2 september 2015
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Inventarisatie Materieel: (Document wordt vooraf openbaar gemaakt. In de AV zullen slechts twee vragenrondes en een stemming zijn)
6. Evaluatie beleid 2015
7. Verenigingsindex 2014-2015
8. Sociaal Jaarverslag 2014-2015
9. Rondvraag
10. Bestuurswissel
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden