|

Uitnodiging Algemene Vergadering 184

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 184e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op woensdag 2 september as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen 183e Algemene Vergadering de dato 18 juni 2015
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Realisatie en balans Stichting Pteranodon
6. Realisatie en balans Saurus
7. Realisatie en balans Stichting Kantine Saurus
8. WVTTK
9. Rondvraag
10. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden