|

AV 183, Definitieve Agenda

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 183e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 18 juni as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda
1. Opening
2. Notulen 182e Algemene Vergadering de dato 2 april 2015
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Voorstel wijziging Boten- en palenplan
6. Voorstel wijziging vaarreglement
7. Realisatie SIR
8. Begroting Intro
9. Voorstel herverdeling onderhoud/schadekosten
10. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 27
11. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 15
12. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 129
13. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 136
14. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 137
15. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 148
16. Presentatie INKOM
17. Voordracht bestuur f.t.
18. WVTTK
19. Rondvraag
20. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden