|

Uitnodiging Algemene Vergadering 183

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 183e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 18 juni as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen 182e Algemene Vergadering de dato 2 april 2015
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Evaluatie Boten- en palenplan
6. Wijziging vaarreglement
7. Realisatie SIR
8. Begroting Intro
9. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 15
10. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 129
11. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 148
12. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 136
13. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 137
14. Presentatie INKOM
15. Voordracht bestuur f.t.
16. WVTTK
17. Rondvraag
18. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden