|

Bestuursinteresseborrel

Waarde leden,

Wat gaat de tijd snel! Afgelopen maanden hebben we al vele mooie momenten beleefd waar wij als bestuur met veel genoegen op terugkijken. Hoewel de winter officieel nog niet voorbij is en we nog een roeiseizoen voor de boeg hebben, moeten wij als bestuur toch al gaan nadenken over onze opvolging.

Op maandag 7 september 2015 maakt bestuur Kerckhoffs plaats voor een nieuw bestuur, dat zich een jaar lang met hart en ziel gaat inzetten voor onze mooie vereniging. Een jaar waarin je als bestuurslid je horizon verbreedt door leiding te geven, verantwoordelijkheid te nemen en grenzen te verleggen.

Je zult je wellicht wel eens afgevraagd hebben hoe het voelt om een zetel te hebben in het bestuur van onze M.S.R.V. Misschien heb je bijvoorbeeld wel eens nagedacht hoe het is om een grote, rode bestuursjas met witte ster te dragen of jouw Saurustrots uit te dragen door het aanheffen van het verenigingslied? Als je nooit een bestuursfunctie vervult hebt, weet je uiteraard niet hoe dit voelt. Wij kunnen als huidig bestuur wel een poging doen om jou te informeren over een bestuursfunctie en je te enthousiasmeren.

Graag zou ik alle geïnteresseerden in een bestuursfunctie voor komend jaar, of de jaren daarna, willen uitnodigen voor de bestuursinteresseborrel op woensdag 25 maart aanstaande om 20:30 uur, welke zal plaatsvinden in onze sociëteit. Tijdens deze borrel zal uitgelegd worden welke bestuursfuncties er zijn en wat ze inhouden. Tevens wordt aandacht besteed aan de sollicitatieprocedure en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Indien je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar toch geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie, bestaat te allen tijde de mogelijkheid om mij te mailen. Daarnaast zal op dinsdag 7 april de bestuursworkshop plaatsvinden. Hierover volgt later meer informatie.

Hopende alle geïnteresseerden te mogen verwelkomen op de borrel!

Namens het bestuur,
Met rood-witte groet,

Philippe Kerckhoffs
Voorzitter h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden