|

Uitnodiging Algemene Vergadering 179

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 179e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 23 oktober as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen 178e Algemene Vergadering de dato 2 oktober 2014
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Presentatie RADAR
6. Definitieve begroting stichting Pteranodon
7. Definitieve begroting M.S.R.V. Saurus
8. Definitieve begroting Stichting Kantine Saurus
9. Installatie beroepscommissie en hoofd SIR commissie
10. Presentatie Roeibaan.com
11. Presentatie SIR
12. EJZ en LDEJ4*
13. WVTTK
14. Rondvraag
15. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.
Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,
Namens het Bestuur,
Hoogachtend,
Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden