|

Definitieve agenda Algemene Vergadering 178

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 178e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 2 oktober as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda
1. Opening
2. Notulen 177e Algemene Vergadering de dato 8 september 2014
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Decharge hoofden en commissies 2013-2014
6. Wijziging boten- en palenplan
7. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Pteranodon voor het verenigingsjaar 2014-2015
8. Presentatie Voorlopige begroting van M.S.R.V. Saurus voor het verenigingsjaar 2014-2015
9. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Kantine Saurus voor het verenigingsjaar 2014-2015
10. Presentatie Gala 2014
11. Installatie hoofden en commissies 2014-2015
12. Presentatie selectieprocedure EJZ en LEJD4X+
13. WVTTK
14. Rondvraag
15. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,
Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden