|

Definitieve agenda Algemene Vergadering 176

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 176e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op woensdag 3 september as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 19.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 20.00 uur kan aanvangen. Om 20.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda
1.   Opening
2.   Notulen 175e Algemene Vergadering de dato 26 juni 2014
3.   Ingekomen stukken
4.   Bestuursmededelingen
5.   Voorstel tot wijziging onderhoudsplan
6.   Realisatie en balans Stichting Pteranodon
7.   Realisatie en balans Saurus
8.   Realisatie en balans Stichting kantine Saurus
9.   Voorstel functietoewijzing vice-voorzitter bestuur f.t.
10. Update meerjarenbeleid
11.  WVTTK
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden