|

Uitnodiging Algemene Vergadering 175

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 175e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 26 juni as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 19.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 20.00 uur kan aanvangen.
Om 20.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen 174e Algemene Vergadering de dato 8 mei 2014
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Voorstel contributieverhoging Oud-Saurus
6. Begroting introductieperiode 2014
7. Begroting gala 2014
8. Voorstel tot wijziging boten- en palenplan
9. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 12
10. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 12a
11. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 13
12. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 13a
13. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 134
14. Voordracht Bart Vriesema als lid van verdienste
15. Update meerjarenbeleid
16. Presentatie aanstelling profcoach
17. Voordracht bestuur 2014-2015
18. WVTTK
19. Rondvraag
20. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden