|

Zwaar Regelt Blik (ZRB)

Waarde leden,

We schrijven 10 mei als de volgende proeve van bekwaamheid zich aandient voor ons. De Westelijke Regatta is de annalen in gegaan als een tweekamp tegen de westelijke winden. De ZRB zou, door geen gebrek aan begroeiing, rustiger vaarwater brengen. En zo geschiedde: een vrijwel windstille baan lachte ons toe. Die lach was alleen soms lastig waarnemen door de welhaast apocalyptische hoeveelheden water die het luchtruim verlieten. Niettemin tijd om te gaan varen.

In de drie weken in aanloop naar de ZRB hadden we waardevolle zelfkennis opgedaan, wat resulteerde in een raceplan dat niet de geschiedenis in zal gaan als het meest uitgekristalliseerde. De effectiviteit was des te groter. De kracht schuilde in de eenvoud: start plus twintig, ritme opzoeken, eventueel een keer een druksprint, aangegeven door Nienke. Een strikt functionalistisch strijdplan dat geen ruimte voor confusie liet.

Het betaalde uit. Blik. Daadwerkelijk bij machte zijn te kunnen doen wat we als doel gesteld hadden, geeft, achteraf gezien (op het moment suprême giert de adrenaline nog te hard) wellicht nog meer voldoening dan het winnen an sich. De omnivalente kwestie blijft uiteraard of we een beetje toonbaar zijn op de video die tijdens onze koers geschoten is door de GoPro die Axel achter op de boot plantte. Rapportage en in geval van positieve resultaten mogelijkerwijs zelfs beeldmateriaal zullen volgen, wees allen achtzaam op witte rook.

Een smet op het blazoen van het weekend was Jos’ knie blessure. Stijf van de pillen (inkakken is bijpakken) deed die 2k hem niets. Het risico de ernst van de blessure te vergroten was voldoende ons echter te doen besluiten zondag wederom niet te starten. Glazen zijn in Zwaare beleving altijd halfvol, tenzij ze leeg zijn. Pils voor de leden dus.

Afsluitend nog een tijding: Bob Meijer zal vanaf heden ons coachkader gaan versterken. Maar er is meer, Josse Houtepen zal zo nu en dan ons een weekend mee coachen, zoals hij dat zo welwillend samen met Meijer heeft gedaan de afgelopen maanden. Voor beide heerschappen een speciaal woord van dank dat zij bereid zijn een deel van hun schaarse vrije tijd op te offeren voor ons. Aan tous les fans: hartelijk dank voor alle felicitaties en tot op de Hollandia.

Met Zwaare groet,

EJZ ‘14

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden