|

Wijziging aanvangstijd Algemene Vergadering 174 en definitieve agenda

LET OP: DE ALGEMENE VERGADERING ZAL OM 20.00 UUR AANVANGEN.

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 174e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 8 mei as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 19.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 20.00 uur kan aanvangen. Om 20.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

1.         Opening
2.         Notulen 173e Algemene Vergadering de dato 20 maart 2014
3.         Ingekomen stukken
4.         Bestuursmededelingen
5.         Evaluatie Saurus International Regatta 2014
6.         Realisatie Saurus International Regatta 2014
7.         Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 2
8.         Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 3
9.         Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 11
10.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 15
11.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 31
12.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 43
13.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 102
14.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 103
15.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 129
16.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 136
17.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 156
18.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 189
19.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 207
20.       Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 209
21.       Presentatie INKOM 2014
22.       WVTTK
23.       Rondvraag
24.       Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Hoogachtend,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden