|

Uitnodiging Algemene Vergadering 173

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 173e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 maart as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen. Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

1.            Opening
2.            Notulen 172e Algemene Vergadering de dato 18 februari 2014
3.            Ingekomen stukken
4.            Bestuursmededelingen
5.            Halfjaarlijkse realisatie Stichting Kantine Saurus
6.            Presentatie INKOM 2014
7.            WVTTK
8.            Rondvraag
9.            Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden