|

Definitieve agenda Algemene Vergadering 172

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 172e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 18 februari as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

1.         Opening
2.         Notulen 171e Algemene Vergadering de dato 3 februari 2014
3.         Ingekomen stukken
4.         Bestuursmededelingen
5.         Wijziging begroting Saurus International Regatta 2014
6.         WVTTK
7.         Rondvraag
8.         Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Met rood-witte groet,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden