|

Voorlopige agenda Algemene Vergadering 171

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 171e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 3 februari as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.

U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda
1.            Opening
2.            Notulen 170e Algemene Vergadering de dato 21 oktober 2013
3.            Ingekomen stukken
4.            Bestuursmededelingen
5.            Evaluatie Beleid 2013
6.            Presentatie Beleid 2014
7.            Realisatie Introductieweekend en afroeiperiode 2013
8.            Voorstel tot inflatiecorrectie contributie
9.            Wijziging begroting Saurus International Regatta
10.          Voorstel tot wijziging Boten Palen Plan
11.          Voorstel tot wijziging alcoholbestuursreglement
12.          Presentatie aanschaf nieuwe oven
13.          WVTTK
14.          Rondvraag
15.          Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Met rood-witte groet,
Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden