|

Definitieve agenda AV 169

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 169e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 3 oktober as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda
1.            Opening
2.            Notulen 168e Algemene Vergadering de dato 9 september 2013
3.            Ingekomen stukken
4.            Bestuursmededelingen
5.            Decharge hoofden en commissies 2012-2013
6.            Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Pteranodon voor het verenigingsjaar 2013-2014
7.            Presentatie Voorlopige begroting van M.S.R.V. Saurus voor het verenigingsjaar 2013-2014
8.            Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Kantine Saurus voor het verenigingsjaar 2013-2014
9.            Presentatie Saurus International Regatta
10.          Installatie hoofden en commissies 2013-2014
11.          WVTTK
12.          Rondvraag
13.          Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden