|

Definitieve agenda AV 167

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 167e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op woensdag 4 september as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 19.45 uur de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 20.00 uur kan aanvangen.
Om 20.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen 166e Algemene Vergadering de dato 4 juli 2013
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Realisatie Pteranodon
6. Realisatie Saurus
7. Realisatie Stichting kantine Saurus
8. Resultaten onderzoek misbruik betaalsysteem
9. WVTTK
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Menno Kaunang
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden