|

Uitnodiging 168e Algemene Vergadering

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 168e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag9 september as. in de Sint Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen.
U wordt verzocht om 18.45 uur de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen 167e Algemene Vergadering de dato 4 september 2013
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Voordracht Bestuur 2013-2014 en voorstel tot verdeling bestuurstaken
6. Inventarisatie Materieel: Document wordt vooraf openbaar gemaakt. In de AV zullen slechts twee vragenrondes en een stemming zijn
7. Evaluatie beleid Ruijter tot AV 168
8. Verenigingsindex 2012-2013
9. Sociaal Jaarverslag 2012-2013
10. Decharge hoofden en commissies 2012-2013
11. Rondvraag
12. Bestuurswissel
13. Installatie hoofden en commissies 2013-2014
14. WVTTK
15. Rondvraag
16. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen vanaf vrijdag 6 september ter inzage op de Bestuurskamer. De documenten behorende bij agendapunt 6 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Menno Kaunang
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden