Support Saurus


Financieel
Met het leeuwendeel van onze bijdrage (80%) kopen wij boten en dragen we bij aan onderhoud zodat deze boten lang in de vaart blijven. Verder dragen wij onze eigen administratieve kosten (10%) en besteden wij de bijdragen aan bitterballen en locatie bij de borrels (5%). Voor de besteding van de laatste 5% van de bijdragen vindt in 2015 overleg plaats tussen het Oud-Saurus bestuur en het Saurus bestuur om een middel te vinden dat goed past bij onze doelen. Onze gezamenlijke bijdragen bedroegen in 2015 ruim dertienduizend euro.

Kennis en Netwerk
Omdat roeien een technische sport is, is één van de belangrijkste factoren tot succes goede coaching. Daar Maastricht een heerlijke stad is, maar vooralsnog weinig afgestudeerden weet vast te houden kunnen wij de nieuwe generatie roeiers helpen met onze kennis en kunde uit de oude glorietijd.

Ook willen de leden nog wel eens een heipaal slaan of een potje breken. Gelukkig is er vaak een oud-lid te vinden met verstand van zaken, wat de ambitieuze besturen snel op weg kan helpen: fiscaal, juridisch, bouwkundig of creatief. Maastricht blijkt al heel wat toppers voortgebracht te hebben.

Als het Saurus bestuur andere prangende zaken heeft waar ze ons, oud-leden, voor nodig heeft dan wordt er ook buiten de normale nieuwsbrief en magazine per mail contact opgenomen met de oud-leden, dit gebeurt waar mogelijk in overleg met het Oud-Saurus bestuur.