|

Definitieve Agenda AV 204

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 204e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 december aanstaande op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.

U wordt verzocht om 19.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 20.00 uur kan aanvangen.

Om 20.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

  1. Opening
  2. Notulen 203e Algemene Vergadering de dato 26 oktober 2017
  3. Ingekomen stukken
  4. Bestuursmededelingen
  5. Voorstel verandering Boten Palen Plan
  6. Presentatie veranderingen NOOC-bokaal
  7. Presentatie aanpassingen verkoopprijzen
  8. WVTTK
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Chris Wolbers

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden