BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Uitnodiging en voorlopige agenda AV 201

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 201e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 11 september aanstaande in de Minderbroedersberg 4-6. U wordt verzocht om 18.45 uur de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda AV 201

1.        Opening

2.        Notulen 200e Algemene Vergadering de dato 7 september 2017

3.        Ingekomen stukken

4.        Bestuursmededelingen

5.        Inventarisatie Materieel

6.        Evaluatie beleid 2017

7.        Evaluatie meerjarenbeleid

8.        Verenigingsindex 2016-2017

9.        Sociaal Jaarverslag 2016-2017

10.     Rondvraag

11.     Bestuurswissel

12.     WVTTK

13.     Rondvraag

14.     Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Max Straatman

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden