BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Uitnodiging en voorlopige agenda AV 200

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 200e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 7 september aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 uur de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

1. Opening

2. Notulen 199e Algemene Vergadering de dato 6 juli 2017

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursmededelingen

5. Uitkomsten hearings en plan introductieweekend 2018

6. Presentatie Lustrumjaar 2017-2018

7. Realisatie en balans Stichting Pteranodon

8. Realisatie en balans Saurus

9. Realisatie en balans Stichting Kantine Saurus

10. Presentatie Red Band

11. Voorstel tot wijziging Onderhoudsplan

12. WVTTK

13. Rondvraag

14. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn tervergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Met rood-witte groet,

Max Straatman
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden