BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Uitnodiging en voorlopige agenda AV 199

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 199e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 6 juli aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 uur de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Notulen 198e Algemene Vergadering de dato 12 juni 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Presentatie INKOM 2017
 6. Competitiecoachplan
 7. Wedstrijdcoachplan
 8. Wijziging artikel 47 Huishoudelijk Reglement
 9. Stichting Promotie Roeisport Maastricht
 10. WVTTK
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Max Straatman

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden