|

Definitieve agenda AV 197

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 197e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 30 maart aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

1.        Opening

2.        Notulen 196e Algemene Vergadering de dato 26 januari 2017

3.        Ingekomen stukken

4.        Bestuursmededelingen

5.        Halfjaarlijkse realisatie SKS

6.        Introductie RSM

7.        Terugblik SIR

8.        Lenteroeien

9.        Realisatie gala 2016

10.     Begroting introductieweekend 2017

11.     Verhoging bierprijs per 1 april

12.     Herziening wedstrijdreglement KNRB

13.     WVTTK

14.     Rondvraag

15.     Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Max Straatman

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden