BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Algemene Vergadering 197

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 197e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 30 maart aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Notulen 196e Algemene Vergadering de dato 26 januari 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Halfjaarlijkse realisatie SKS
 6. Introductie RSM
 7. Evaluatie SIR
 8. Voorstel contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2017-2018
 9. Realisatie Gala 2016
 10. Begroting introductieweekend 2017
 11. Veranderingen wedstrijdreglement KNRB
 12. WVTTK
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Met rood-witte groet,

Max Straatman
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden