BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Uitnodiging Algemene Vergadering 196

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 196e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 26 januari aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Notulen 195e Algemene Vergadering de dato 27 oktober 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Evaluatie beleid 2016
 6. Evaluatie meerjarenbeleid
 7. Presentatie beleid 2017
 8. Presentatie SIR
 9. Wijzigingen eerstejaars competitieroeien
 10. Varsity
 11. Aanstellen beroepscommissie vijfde lid
 12. Voorstellen nieuwe profcoach
 13. Introductie RADAR
 14. Voorstel wijziging vaarreglement
 15. Aanstellen hoofd lustrumcommissie
 16. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Met rood-witte groet,

Max Straatman
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden