BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Voorlopige agenda 195e Algemene Vergadering

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 195e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

  1. Opening
  2. Notulen 194e Algemene Vergadering de dato 10 oktober 2016
  3. Ingekomen stukken
  4. Bestuursmededelingen
  5. Definitieve begroting van Stichting Pteranodon voor het verenigingsjaar 2016-2017
  6. Definitieve begroting van M.S.R.V. Saurus voor het verenigingsjaar 2016-2017
  7. Definitieve begroting van Stichting Kantine Saurus voor het verenigingsjaar 2016-2017
  8. WVTTK
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Met rood-witte groet,

Max Straatman
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden