BEPERKT VAARVERBOD

Er mag geroeid worden maar er gelden beperkingen


|

Definitieve agenda AV 194

Waarde leden,
Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 194e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 10 oktober aanstaande op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.
Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda:

 1. Opening
 2. Notulen 193e Algemene Vergadering de dato 12 september 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Decharge hoofden en commissies 2015-2016
 6. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Pteranodon voor het verenigingsjaar 2016-2017
 7. Presentatie Voorlopige begroting van M.S.R.V. Saurus voor het verenigingsjaar 2016-2017
 8. Presentatie Voorlopige begroting van Stichting Kantine Saurus voor het verenigingsjaar 2016-2017
 9. Installatie hoofden en commissies 2016-2017
 10. WVTTK
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,
Max Straatman

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden