|

A-predicaat coaching

Waarde leden,

What I do really, is nurture traits that are already there.”- Harry Parker

Graag wil ik jullie uitnodigen om het coach A-predicaat te halen door aanwezig te zijn op de coach cursussen gegeven door onze prof coach, Marjolein Rekers. Deze cursussen vinden plaats op de volgende data:
- 30 september, 19:00- 22:00: Roeitechniek
- 14 oktober, 19:00- 22:00: Basis principe training
- 28 oktober, 19:00- 22:00: Didactiek

Je behaalt je A-predicaat door aanwezig te zijn op alle cursussen gegeven door Marjolein(dit zijn er in totaal zo’n 5). Er zullen nog cursussen worden ingepland! Mocht je op de aangegeven data niet kunnen, kan je alsnog een mondeling examen laten afnemen door Marjolein of mij. Als je deze haalt, krijg je je A-predicaat alsnog. Er zijn een beperkt aantal plekken voor deze cursussen, dus mail mij even waarom je deel wilt nemen aan deze.
*Ik wil jullie erop attenderen dat deze lessen wel tijd en concentratie van jullie vergen (er zal vooraf bepaalde modules en theorie bestudeerd moeten worden), maar dat je coach kennis zeer verrijkt zal worden.

Mochten er vragen zijn, mail naar wedstrijd@msrvsaurus.nl.

“Voor Saurus en het erevlot!”

Met rood-witte groet,

Diederik Sanders
Wedstrijdcommissaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Harry Parker- Why we row

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden