|

Uitnodiging Algemene Vergadering 177

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 177e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 8 september as. in de Sint Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken  en etenswaren mee te nemen. U wordt verzocht om 18.15 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 18.30 uur kan aanvangen. Om 18.30 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Voorlopige agenda

1.         Opening
2.         Notulen 176e Algemene Vergadering de dato 3 september 2014
3.         Ingekomen stukken
4.         Bestuursmededelingen
5.         Inventarisatie Materieel: Document wordt vooraf openbaar gemaakt. In de AV zullen slechts twee vragenrondes en een stemming zijn
6.         Evaluatie beleid 2014 tot AV 177
7.         Verenigingsindex 2013-2014
8.         Sociaal Jaarverslag 2013-2014
9.         Decharge hoofden en commissies 2013-2014
10.       Rondvraag
11.       Bestuurswissel
12.       Installatie hoofden en commissies 2014-2015
13.       WVTTK
14.       Rondvraag
15.       Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Met rood-witte groet,

Myrthe Feenstra
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden